DIPTIH
AFS France Marolt in Ansambel Lado iz Hrvaške

Letna plesna predstava Akademske folklorne skupine France Marolt nosi naslov Diptih, po besedi, ki predstavlja umetniško delo, sestavljeno iz dveh polovic. V čast 76. obletnice AFS France Marolt pripravlja predstavo, ki bo osvetlila vrhunce svojega bogatega repertoarja, tokrat pa jim bodo dodali še »drugo polovico«.

Vabijo na popotovanje skozi čas, prostor in dve folklorni tradiciji. Diptih namreč ustvarja most med slovensko in hrvaško kulturo, saj tokratne plesne predstave ne ustvarjajo sami, temveč so v goste povabili Ansambel Lado iz Hrvaške. Večer bo tako združil dve folklorni skupini, ki vsaka po svoje ohranjata in predstavljata bogato plesno in glasbeno dediščino svoje države.

Koncert so si zamislili kot dve polovici, ki sta jih skupini sestavili sami, vendar se ti med seboj prepletata, dopolnjujeta in na koncu združita v skupno celoto. Koreografski izbor prinaša nekatera izjemna in vedno z veseljem videna koreografska in glasbena dela Ansambla Lado ter najboljše in najbolj prepoznavne koreografije in glasbene priredbe Akademske folklorne skupine France Marolt.